VINNARE 2023

1:a pris

Manuel Cortez

Juryns motivering: ”Denna text uppvisar en stilistisk mognad som gör den sammanhållen utan att tappa i slagkraftighet, bilderna är lika välbekanta som överraskande. I den spänningen rör sig vår vinnare, ur en svartsyn och en snickarglädje uppstår en framåtpuls som förmår det närmast omöjliga: att skapa satirisk träffsäkerhet av tragedier. Texten blir självklar och självständig, bilderna vackra och hårda om vartannat och i samma penseldrag, eller plötsliga som välmenande örfilar. Poeten manifesterar diktens större arena och begränsar sig inte till en given plats eller ett givet språk. Tvärtom visar han på den stora rikedom som allt för sällan skrivs fram på de platser som dessa dikter välkomnar läsaren till. Språket blir lika nära som egensinnigt, luftigt och klart och avgrundsdjupt. I dessa dikter är det inte verkligheten som är uttjatad, hur tung eller olyckligt igenkännbar den än framstår, dikterna visar att det snarare är språket vi normalt beskriver denna verklighet med som vi ska ifrågasätta. Därför presenterar dessa dikter ett annat, ett eget och mycket riktigare språk.  Läs bidraget här.

2:A PRIS

Dilki Jayasooriya
Juryns motivering: ”Denna text tar genast upp ett intensivt tempo, slänger sig ut och tar risker. Den tar läsaren med på en resa som ständigt överraskar. Mycket snart tar orden fysisk form och lånar läsaren sin kropp och sina ögon. I den värld vi som läsare kliver in i möts vi av det vackra i råheten och det stilla i den brutala sanningen. Ljuva melodier uppstår ur frustration och en skingrad blick, på samma gång är texten samlad och direkt. Den pulserar av energi men spretar aldrig. Den här dikten njuter av att slå sönder förljugenheter i språket och utmanar den slentrianmässiga berättelsen om vår tid. Den skriker inte för att överrösta, den ställer sig helt sonika bredvid och gör sig större.”. Läs bidraget här

3:E PRIS

Iren Rahman 
Juryns motivering: ”Detta är en berättelse som från första stund håller läsaren fast i ett järngrepp. Den hittar det upphöjda, närmast mytologiska i såväl det vardagliga som det brutala i den verklighet den målar fram. Redan från första meningen uppstår något gåtlikt medan skådeplatsen är bekant, som läsare dras man in i berättelsen med fart medan man sitter tryggt i passagerarsätet. Det har att göra med att texten är dramaturgisk mästerlig, det gör texten tydlig i sin framfart. Vad den därtill gör är att bära på ett löfte om ett framtida rikt författarskap. Så slutar texten mitt i sig själv och lämnar läsaren med ett sug efter mer. ” Läs bidraget här

årets jury

Juryn består av: Athena Farrokhzad, Daniel Boyacioglu, Johannes Anyuru, Nicolas Lunabba, Nora Khalil och Suad Ali.
 
Juryn bedömer utifrån litterär kvalitet och hur stor chans de tror man har att publicera sin text.

Klicka här för att läsa mer om förra tävlingens vinnande bidrag.